Category: Agile

Scrum: hết thời gian rồi, cắt buổi họp nào đi bây giờ?

Scrum: hết thời gian rồi, cắt buổi họp nào đi bây giờ?

Trong các sự kiện của Scrum, chúng ta có 5 hoạt động chính Sprint Planning - Lập kế hoạch Sprint: Là sự kiện diễn ra ở đầu mỗi Sprint để chuẩn bị ...
[Book Review] Sách nhập môn về Scrum

[Book Review] Sách nhập môn về Scrum

Mình thích Scrum vì để thực hành Scrum đúng cách, các thành viên trong team phải chủ động hơn so với cách làm truyền thống. Một lý do nữa là tài liệu ...
2 / 2 POSTS