Category: Agile

Tôi đã chuẩn bị thi PSM 1 như thế nào?

Tôi đã chuẩn bị thi PSM 1 như thế nào?

Giới thiệu về PSM Nói về chứng chỉ Scrum thì có 2 loại chính do 2 tổ chức cấp: 1 do Scrum Alliance và 1 do Scrum.org cấp. Trong các chứng chỉ thì chi ...
SCRUM và một số hiểu nhầm thường gặp

SCRUM và một số hiểu nhầm thường gặp

Scrum nghe thì không lạ, nhưng để hiểu đúng về Scrum thì cần cả một quá trình tìm hiểu một cách công tâm nhất. Vì sao mình lại dùng từ "Công tâm"? Vì ...
[Why Series] Tại sao Agile lại khó phổ biến ở Nhật đến vậy?

[Why Series] Tại sao Agile lại khó phổ biến ở Nhật đến vậy?

Nói về Waterfall trước Waterfall là phương pháp phát triển phần mềm truyền thống, mà trong đó để release được sản phẩm ta phải trải qua đầy đủ các cô ...
Scrum: hết thời gian rồi, cắt buổi họp nào đi bây giờ?

Scrum: hết thời gian rồi, cắt buổi họp nào đi bây giờ?

Trong các sự kiện của Scrum, chúng ta có 5 hoạt động chính Sprint Planning - Lập kế hoạch Sprint: Là sự kiện diễn ra ở đầu mỗi Sprint để chuẩn bị ...
[Book Review] Sách nhập môn về Scrum

[Book Review] Sách nhập môn về Scrum

Mình thích Scrum vì để thực hành Scrum đúng cách, các thành viên trong team phải chủ động hơn so với cách làm truyền thống. Một lý do nữa là tài liệu ...
5 / 5 POSTS