Category: API

Cơ bản về REST và RESTful API

Cơ bản về REST và RESTful API

Chúng ta thường nghe về REST và RESTful API trong phát triển ứng dụng Web, nhất là khi viết ứng dụng trải dài từ Web server tới Mobile app. Tuy vậy nh ...
1 / 1 POSTS