Author: Chii

Một số kỹ năng mềm nên có của một Tester

Một số kỹ năng mềm nên có của một Tester

Từ một cô sinh viên ngành Nhân sự, cuộc đời mình đã rẽ sang một hướng khác, trở thành một Tester. Trong tay không có một chút kiến thức gì về IT ngoài ...
SCRUM và một số hiểu nhầm thường gặp

SCRUM và một số hiểu nhầm thường gặp

Scrum nghe thì không lạ, nhưng để hiểu đúng về Scrum thì cần cả một quá trình tìm hiểu một cách công tâm nhất. Vì sao mình lại dùng từ "Công tâm"? Vì ...
Thử việc, tại sao cần?

Thử việc, tại sao cần?

Đã khi nào bạn thử hỏi, tại sao cần thời gian thử việc? Và vì sao có mức 85% lương cho tháng thử việc chưa? Tất nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ khôn ...
3 / 3 POSTS