Category: AWS

Master AWS – Phần 1: Load Balancer

Master AWS – Phần 1: Load Balancer

I. Giới thiệu Load Balancer Load Balancer nghĩa tiếng việt là cân bằng tải, dùng để phân chia request từ user tới từng máy chủ. 1. Tại sao cần tạo r ...
AWS Spot Instances: tiết kiệm lên đến 90% chi phí

AWS Spot Instances: tiết kiệm lên đến 90% chi phí

I. Giới thiệu Tiếp nối bài viết cũ  nói về AWS Reserved Instance Bài viết cũ kia nói về AWS Reserved Instance với On-Demand Instance: dành cho nhữ ...
AWS Reserved Instance: tiết kiệm 3/4 chi phí cho AWS EC2/RDS

AWS Reserved Instance: tiết kiệm 3/4 chi phí cho AWS EC2/RDS

AWS Reserved Instance là gì Trước hết giải thích khái niệm On-Demand Instance (ODI) với các bạn trước. Như ở hình trên, khi các bạn chọn menu Ins ...
3 / 3 POSTS