Category: AWS

AWS Spot Instances: tiết kiệm lên đến 90% chi phí

AWS Spot Instances: tiết kiệm lên đến 90% chi phí

I. Giới thiệu Tiếp nối bài viết cũ  nói về AWS Reserved Instance Bài viết cũ kia nói về AWS Reserved Instance với On-Demand Instance: dành cho nhữ ...
AWS Reserved Instance: tiết kiệm 3/4 chi phí cho AWS EC2/RDS

AWS Reserved Instance: tiết kiệm 3/4 chi phí cho AWS EC2/RDS

AWS Reserved Instance là gì Trước hết giải thích khái niệm On-Demand Instance (ODI) với các bạn trước. Như ở hình trên, khi các bạn chọn menu Ins ...
2 / 2 POSTS