Category: Security

【Back to basics】Lưu password của user như thế nào?

【Back to basics】Lưu password của user như thế nào?

Bảo mật password của user là 1 trong những mảng quan trọng nhất trong 1 Web Application. Hầu hết các Web mà bạn tạo ra đều yêu cầu cơ chế login - đăng ...
Không có tiền, đừng mơ phần mềm không lỗi

Không có tiền, đừng mơ phần mềm không lỗi

Ở bài trước mình đã giới thiệu sơ qua về Động lực 3.0: người ta làm việc vì tự thân người ta muốn thế, không phải do phần thưởng hay hình phạt nào cả. ...
Đã tới lúc mã hoá HTTPS với tất cả các trang web của bạn

Đã tới lúc mã hoá HTTPS với tất cả các trang web của bạn

  Vấn đề với HTTP Khi bạn kết nối với một trang web thông qua giao thức HTTP, trình duyệt sẽ tìm địa chỉ IP tương ứng với trang web đó và k ...
3 / 3 POSTS