Category: Design System

Master AWS – Phần 1: Load Balancer

Master AWS – Phần 1: Load Balancer

I. Giới thiệu Load Balancer Load Balancer nghĩa tiếng việt là cân bằng tải, dùng để phân chia request từ user tới từng máy chủ. 1. Tại sao cần tạo r ...
Phép toán thao tác bit (bitwise operation) và ứng dụng trong lập trình, thiết kế hệ thống

Phép toán thao tác bit (bitwise operation) và ứng dụng trong lập trình, thiết kế hệ thống

I. Giới thiệu phép toán thao tác bit Về mặt toán học các phép toán thao tác bit (bitwise), các bạn có thể tham khảo tại đây. Đây là phép toán cơ b ...
2 / 2 POSTS