Category: 日本語

「お世話になります」- dùng thế nào cho đúng?

「お世話になります」- dùng thế nào cho đúng?

Các bạn làm tại công ty Nhật, hoặc làm với đối tác Nhật, chắc không xa lạ gì với câu cửa miệng 「お世話になります」 hay 「お世話になっております」. Bản thân mình cũng hay dù ...
1 / 1 POSTS