Category: Tiếng Nhật

Giới thiệu về kỳ thi BJT – Business Japanese-Proficiency Test

Giới thiệu về kỳ thi BJT – Business Japanese-Proficiency Test

Các bạn học tiếng Nhật hẳn không ai không biết JLPT - Japanese-Language Proficiency Test (日本語能力試験) rồi. Bên cạnh JLPT thì có 1 số chứng chỉ khác về ti ...
1 / 1 POSTS