Author: Tran Xuan Duc

「お世話になります」- dùng thế nào cho đúng?

「お世話になります」- dùng thế nào cho đúng?

Các bạn làm tại công ty Nhật, hoặc làm với đối tác Nhật, chắc không xa lạ gì với câu cửa miệng 「お世話になります」 hay 「お世話になっております」. Bản thân mình cũng hay dù ...
Giảm thời gian viết tay nhờ sử dụng giấy in dán nhãn (label sheet)

Giảm thời gian viết tay nhờ sử dụng giấy in dán nhãn (label sheet)

RELIPA mới thành lập pháp nhân bên Nhật từ tháng 8/2018, thành ra bản thân mình vừa làm CEO, vừa kiêm luôn admin, phụ trách luôn các việc như gửi hợp ...
Ứng dụng Excel trong việc tính giá trị tiền theo thời gian

Ứng dụng Excel trong việc tính giá trị tiền theo thời gian

Giả dụ có một người cho bạn hai lựa chọn: Nhận 1000$ vào ngay thời điểm hiện tại hoặc nhận 1000$ sau một năm, bạn sẽ lựa chọn thế nào? Chắc hẳn đa phầ ...
3 / 3 POSTS