Author: David Le

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến eZZZZZZZ

Session và cookie, có thể bạn đã biết!

Session và cookie, có thể bạn đã biết!

Session và cookie là những kiến thức thuộc về hàng căn bản mà bất cứ người lập trình web nào cũng phải biết. Phần 1 của bài viết, xin được trình bày n ...
4 Gitflow phổ biến hiện nay

4 Gitflow phổ biến hiện nay

Dân trong ngành thì chắc cũng chả ai lạ gì khái niệm về VCS (Version Control System), hiểu đơn giản là để quản lý sự thay đổi của source code nói riên ...
2 / 2 POSTS