Category: Quản trị

1 2 322 / 22 POSTS
[Book Review] Động lực chèo lái hành vi

[Book Review] Động lực chèo lái hành vi

Mới đọc cuốn Động lực chèo lái hành vi  (tên gốc: Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us) của Daniel H.Pink nên muốn viết 1 bài review về ...
“Horenso” có thể bạn chưa biết?

“Horenso” có thể bạn chưa biết?

Chắc chắn rằng bất cứ bạn nào đang làm với công ty Nhật Bản, hoặc làm trong công ty có đối tác Nhật Bản đều từng nghe và áp dụng "horenso". Tuy nhiên, ...
1 2 322 / 22 POSTS