Author: TamTest

Cùng tìm hiểu về Selenium

Cùng tìm hiểu về Selenium

        Lang thang các forum testing và nghe dân tình truyền miệng, thấy ở đâu có automation testing thì ở đó có Selenium, ở bài viết này chúng ta sẽ ...
Bước đầu với kiểm thử tự động

Bước đầu với kiểm thử tự động

 1. Kiểm thử phần mềm là gì?  Kiểm thử phần mềm là một cuộc kiểm tra nhằm cung cấp cho các bên liên quan(khách hàng hay nhóm phát triển phần mềm ...) ...
2 / 2 POSTS