Author: Nguyen Anh Tuan

Những vấn đề cần lưu ý khi lập trình tương tranh (concurent programming)

Những vấn đề cần lưu ý khi lập trình tương tranh (concurent programming)

Chúng ta đều biết đến định luật Moore, được đề xuất bởi Gordon Moore vào năm 1965, rằng "Số lượng transistor trên mỗi đơn vị inch vuông sẽ tăng lên gấ ...
Thử sử dụng Queues của Laravel

Thử sử dụng Queues của Laravel

Trong quá trình xây dựng một ứng dụng web, chúng ta thường không thể tránh khỏi việc phải giải quyết những tác vụ gây tốn thời gian như gửi mail, giao ...
Thử dùng Envoy của Laravel để viết script deploy cho ứng dụng web

Thử dùng Envoy của Laravel để viết script deploy cho ứng dụng web

Hiện tại, Laravel là framework nổi tiếng nhất trong cộng động lập trình PHP với rất nhiều thư viện có sẵn phụ giúp cho công việc lập trình. Hôm nay ch ...
3 / 3 POSTS