Author: Hải Đỗ Nam

1 2 322 / 22 POSTS
[Book Review] 10 Đại tướng soái Trung Quốc

[Book Review] 10 Đại tướng soái Trung Quốc

LỜI NÓI ĐẦU Trong seri về lịch sử Trung Quốc thì trước đây mình đã giới thiệu cho mọi người về những vị hoàng đế Trung Hoa nổi tiếng nhất. Tuy nhiê ...
[Book Review] 10 Đại hoàng đế Trung Quốc

[Book Review] 10 Đại hoàng đế Trung Quốc

LỜI NÓI ĐẦU Có lẽ với niềm đam mê văn hóa Trung Quốc , lịch sử Trung Quốc, phim ảnh cổ trang Trung Quốc quá nhiều nên mình muốn chia sẻ với mọi ngư ...
1 2 322 / 22 POSTS