Category: Infrastructure

1 216 / 16 POSTS
Cài đặt 1 website WordPress cơ bản trên hệ thống Linux (CentOS 6)

Cài đặt 1 website WordPress cơ bản trên hệ thống Linux (CentOS 6)

Về Wordpress Wordpress là 1 công cụ mã nguồn mở phục vụ cho việc xây dựng các hệ thống blog, CMS, website giới thiệu doanh nghiệp, ... Wordpress sử d ...
Cài đặt Railgun – Phần 1: Thiết lập CloudFlare

Cài đặt Railgun – Phần 1: Thiết lập CloudFlare

Vì Railgun (đã giới thiệu trong bài trước) là 1 dịch vụ do CloudFlare (CF) cung cấp nên để được sử dụng được Railgun, ta bắt buộc phải cài đặt CF cho ...
Rendering client-side so với server-side

Rendering client-side so với server-side

Kể từ thời khai thiên lập địa, các phương pháp thông thường để nhận HTML của trình duyệt là bằng cách sử dụng server-side rendering. Đó là cách duy nh ...
Web cache – những khái niệm cơ bản

Web cache – những khái niệm cơ bản

Giới thiệu Web cache là gì? Đại khái nó là 1 thứ gì đó nằm giữa bạn (client) và server, luôn luôn dõi theo các request mà bạn gửi lên, lưu lại các re ...
5 kiến trúc server phổ biến áp dụng cho ứng dụng Web

5 kiến trúc server phổ biến áp dụng cho ứng dụng Web

Giới thiệu Khi quyết định xêm nên sử dụng kiến trúc server nào cho Web Application của bạn, có rất nhiều yếu tố có thể cân nhắc tới như là: performan ...
Giới thiệu về Railgun

Giới thiệu về Railgun

Về CloudFlare CloudFlare (CF) đóng vai trò là 1 proxy trung gian bao gồm nhiều dịch vụ giúp tăng tốc website của bạn. Thay vì các request được gửi tr ...
1 216 / 16 POSTS