print_side

print_side

Ảnh 5. Đặt giấy in theo chiều mũi tên, mặt có chữ quay lên trên.

COMMENTS